Nghịch lý thời đại

DSC-0048

Nghịch lý thời đại

Ngày xưa trên khắp đường phố biểu ngữ ghi

Toàn dân quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược“!

Và tất cả nêu cao tinh thần „ Còn cái lai quần cũng đánh „. !

Ngày nay Trung quốc dành chủ quyền trên Hoàng sa ,Trường sa ,Bản giốc..và

tiến đến xâm lấn cả nước Việt nam thì :

Đây là chuyện của nhà nước!

Suỵt !..Nhân dân đừng lớn tiếng phản đối kẻo bọn giặc nó ..nổi giận ??!!

Ngày xưa vào giảng đường „ bị“ bắt học

„ Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh“

Ngày nay cầm biểu ngữ ra đưởng với dòng chữ

„Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh“

sẽ bị cấm vào giảng đường ??( hay bị đuổi học ?)

Ngày xưa mặc áo hở hang sexy là „ Ảnh hưởng tàn dư của Mỹ Ngụy“!

Và sẽ bị chi Đoàn đưa ra kiểm điểm

Ngày nay ăn mặc sexy hở hang là ..đại diện cho Đoàn thanh niên CS ??!!

Qua bức hình trên còn cho thấy tiếng nói của Đoàn Thanh niên CS ngày nay nằm ở đâu !Chỉ tiếc là các cô mặc sườn xám nhưng các anh chàng cùng bọn lại thiếu cái mũ đuôi sam để „ xứng đôi“ .Gương mặt Việt nhưng là những bản „sao chép lại của giặc Tàu.

Bao lâu nữa thì sẽ xuất hiện thật nhiều bảng chính ( Original ) trên toàn thể đất Việt ??

Nhìn bức ảnh trên lại nhớ đến từ ngữ „ hiện đại „ mà mình đang ..ớn : “ Cực khủng“..

hay  Sexy ..cực.. Ở đây có lẽ phải thêm từ mới.. Nhục ..cực!

Ôi Việt nam ….!

Một nghìn năm nô lệ giặc tàu thêm lần nữa ..???!!

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, một bọn lai căng
gia tài của mẹ, một lũ bội tình…