Một ngọn nến cho ngày 11.11.11

Để hưởng ứng lời kêu gọi thắp lên một  ngọn nến cho ngày 11.11.11

vào  lúc 11 giờ 11phút  trên toàn thế giới  cầu nguyện cho Hòa bình

Bình an ,Sức khỏe đến với tất cả mọi người  đang  sống trên trái đất này…
So ist das Wesentliche einer Kerze nicht das Wachs, das seine Spuren hinterläßt, sondern das Licht. –

Antoine de Saint-Exupéry

Điều chính yếu một ngọn nến đã để lại không phải  là vệt sáp của nó mà là ánh sáng!

Dương Hoàng Dung

11.11.11

11giờ 11 phút 11 giây

 

Advertisements