Hồi ký của một Thằng Hèn

Khoảng đầu năm 2012 nở rộ nhiều bài viết tranh luận trên Web, trên báo chí về vai trò phản biện của người trí thức trong xã hội.

Một nhu cầu bức thiết,  vì nó gần như  chất xúc tác cần phải có cho mọi phản ứng sửa đổi , đổi mới xã hội Việt nam hiện nay, một giai đoạn đổi mới hay là chết của chế độ đương thời .
Trong giai đoạn bánh xe lịch sử đang bắt đầu tiến , có những  kẻ lên tiếng cản trở, vẫn muốn bấu víu vào một chế độ đã lỗi thời.
Dù  không kéo nó  lùi lại được,  nhưng họ đã góp phần trì hoản quá trình.
Những hành động trì hoản quá trình đổi mới xã hội Việt Nam hiện nay đều là  tội ác lớn đối với dân tộc ,

vì nó kéo dài thêm thời gian để nhiều tội ác tiếp tục diễn ra trên đất nước .Vào  năm  2009  nhạc sĩ Tô Hải  đã can đảm  vứt bỏ hai chữ “ đảng viên ”  và cho ra đời  một quyển sách viết về ông : tâm trạng  tự nhận thấy như bao người trí thức ở VN sau 1945 cho đến nay dưới chế độ độc tài đảng trị ,mình là một thằng hèn.

tohai

Trong giai đoạn hiện nay rất  cần thiết có những “Thằng Hèn “  như  Tô Hải xuất hiện, dám can đảm vứt bỏ “ chữ hèn “  , cất cao tiếng nói phản biện của người trí thức chân chính, vạch rõ  tình trạng đất nước đang khẩn thiết  cần đổi mới , dám  đương đầu cùng chính quyền thay vì bao che cho một đảng đã thối nát, trung thành với một bộ máy chính quyền đã đưa đất nước đến tình trạng tệ hại trong mọi lảnh vực : chính trị, kinh tế văn hóa như hiện nay.

Một Thằng Hèn được viết hoa và trân trọng vì đó là hiện thân của nhà trí thức XHCN đã dứt khoát  với tư tưởng trung thành với  chế độ độc tài,đảng trị.Mời bạn đọc  bài viết( bấm vào link dưới) của nhà văn Uyên Thao cho “Hồi ký của một Thằng Hèn”-Tô Hải.

Ngõ cụt Việt nam.pdf

Đã  gần 66 năm trôi qua vẫn còn đó những cái lưỡi “gỗ”, những cái lưỡi bị uốn cong cho vừa lòng chủ nhân,cho đạt chữ “trung thành “  nên sự thật chỉ còn được nói lên phân nữa hay vẫn bị vùi  sâu trong bóng tối .
Câu nói của Noam Chomsky : „Việc để một người có  tri thức hiểu ra sự thật và biết mình phải làm gì ở đời này không đến nỗi quá phức tạp“ hầu như không đúng với những người trí thức sống trong chế độ độc tài.Tệ hơn nữa họ rất dễ  trở nên công cụ cho  bộ máy quyền lực.Dù làm khoa học hay viết văn ,ca sĩ ,nghệ sĩ ,những tên tuổi nỗi danh trong xã hội  dễ bị sử dụng để làm bình phong ,làm lớp sơn che đậy mỹ miều cho những thứ tồi tệ khác .
Hỡi những “Thằng Hèn “ của quê hương Việt Nam hãy một lần can đảm mở miệng nói  lên những  sự thật đang nằm trong những trại biệt giam ,trại cải tạo,trại phục hồi nhân phẩm hay đã chết từ lâu ở VN…
Dương Hoàng Dung
Munich
18.02.2012

Blog của nhạc sĩ Tô Hải

http://to-hai.blogspot.de/

 

Advertisements