Giới thiệu tác phẩm “ Nhân Văn Giai Phẩm” ( Phần I )

Trưóc tiên mời các bạn  nghe phát biểu của nhà báo Nguyễn Minh Diễm giới thiệu tác phẩm biên khảo về  “Nhân Văn Giai Phẩm “ của nhà  văn Thụy Khuê,đặc biệt là lời kết luận cuối của ông :

Và buổi hội luận về Biên khảo Nhân Văn Giai Phẩm trên Người Việt Online TV với nhà biên khảoThụy Khuê,nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa

Xin nghe thêm lời phát biểu của tác giả Thụy Khuê  về những cảm xúc trong quá trình hình thành tác phẩm Nhân Văn Giai Phẩm :

Cùng buổi bình luận về  Nhân Văn Giai Phẩm và Truyền thống tranh đấu cho tự do dân chủ của nhà bình luận Ngô Nhân Dụng

Hoa dao

Advertisements