Nguyễn Chí Thiện

 

nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục, vừa qua đời

khoảng 8 giờ sáng

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012.

 Cầu chúc linh hồn ông an nghĩ nơi chốn vĩnh hằng .

 Mong ông linh thiêng phò trợ cho những người yêu nước mau sớm ra khỏi chốn lao tù

và Việt Nam đổi mới theo con đường dân  chủ,tự do ..

 Tiểu sử Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện :

 http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ch%C3%AD_Thi%E1%BB%87n

 

 

Thơ Hoa Địa Ngục

 http://thongtinberlin.de/tailieu/hoadianguc.htm

Ông mất nhưng những bài thơ  làm ra trong chốn lao tù của ông sẽ sống mãi ngàn thu!

               

              TÔI THƯỜNG ĐI QUA 

              Tôi thường đi qua phố

              Có anh chàng mù, mắt như hai cái lỗ

              Kính chẳng đeo, mồm thời xệch méo

              Ngậm vào tiêu, cổ nổi gân lên

              Dốc tàn hơi thổi đứt đoạn như rên

              Mấy bài hát lăng nhăng ca ngợI Đảng

              Đã mang lại Ấm no và Ánh sáng!

              Một buổi sớm anh hình như choáng váng

              Gục xuống đường tiêu rớt sang bên

              Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh lên

              Anh chỉ khẽ rên: Trời, đói quá!

                                     ( 1959)

 Những thiếu nhi  
Những thiếu nhi điển hình chế độ
Thuở mới đi tù trông thật ngộ!
Lon xon không phải mặc quần
Chiếc áo tù dài phủ kín chân
Giờ thấm thoát mười xuân đã lớn
Mặt mũi vêu vao, tính tình hung tợn!
Mở miệng là chửi bới chẳng từ ai!
Có thể giết người vì củ sắn củ khoai!
1966

                       THẾ LỰC ĐỎ

               Thế lực đỏ, phải đồng tâm đập nát

               Để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh.

               Nhưng không thể dùng bom A bom H

               Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh

               Nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết

               Những tội tầy đình được bưng bít tinh vi

               Nếu nhân loại mọi người đều biết.

               Cọng sản là gì, tự nó sẽ tan đi

               Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si

               Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt

                                  ( 1973)

                                GỬI BERTRAND RÚT-XEN

                                      Ông là một bậc triết nhân

                              Nhưng về chính trị ông đần làm sao

                                      Ông bênh Việt Cộng ồn ào

                             Nhưng ông hiểu chúng tị nào cho cam

                                      Mời ông tới Bắc Việt Nam

                                   Xem nô lệ đói phải làm ra sao

                                      Mời ông tới các nhà lao

                               Xem bò, lợn được đề cao hơn người

                                      Không ai kêu nổi một lời

                            Mồm dân Đảng khóa đã mười mấy năm!

                                      Xem rồi ông mới hờn căm

                              Muốn đem bọn chúng ra băm ra vằm

                                      Tuổi ông ngót nghét một trăm

                              Nhưng thua cậu bé mười lăm đói gầy

                                      Về môn “ Cộng sản học“ này!

                                                     ( 1968)             

   CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG

  Có những việc người già không làm được nữa

  Những việc trong tim cần có lửa!

   Có những con đường người già không dám nghĩ

   Những con đường phải vừa phá vừa đi !

1967

                              NHỮNG VÕ SĨ

                             Những võ sĩ tài ba tuyệt đích

                             Để luyện rèn đau đớn nề chi

                             Hóa thân thành bị cát vô tri

                             Để sau đó hóa thành vô địch

                             Nghề văn sĩ giống y nghề võ sĩ

                             Muốn nên tài cần phải chịu đòn đau

                             Những cú vào tim, những cú nhiệm màu

                             Giúp cho nó đập ra tình ra ý

                             ( 1971)