Bồi Bút

 

Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh

Bởi ông bạn cùng nghành

Có học có hành hẳn hoi là bồi bút

Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút

Biết cách chui vào mọi khách sạn no say

Và mồm hô, „vạn tuế hôm nay!“

Để lương tâm không vò xé gắt gay

Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ

Nhưng buồn thay từ nhỏ

Không biết làm gì bằng hai bàn tay

Việc sửa sang khách sạn hằng ngày

Ông đành phải vục đầu thè lưỡi

Liếm đệm, liếm giường, tầng trên tầng dưới

Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm

(có lẽ không cần phải giải thích thêm

Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa

Ông mới không nôn bừa ra khách sạn

Nguyễn Chí Thiện, 1973

Văn Là

Văn là tim là óc

Là linh hồn văn gia

Trong chế độ chúng ta

Có nhiều cái quái ma

Tim óc thực đâu cả

Chỉ thấy tim óc giả

Đem trưng bày thối tha

Nhìn kỹ thì hóa ra

Đó là cái dạ dày

Lũ bồi văn mất dạy!

Nguyễn Chí Thiện, 1988