Từ người xuống vượn

 

 Từ vượn lên người mất mấy triệu năm

Từ người xuống vượn mất bao năm?

Xin mời thế giới tới thăm

Những trại tập trung trong núi rừng sâu thẳm!

Tù nhân ở truồng từng bầy đứng tắm

Rệp muỗi ăn nằm hôi hám tối tăm

Khoai sắn tranh giành, cùm, bắn, chém, băm

Ðánh đập tha hồ, chết quăng chuột gậm!

Loài vượn này không nhanh mà rất chậm

Khác vượn thời tiền sử xa xăm

Chúng đói chúng gầy như những cái tăm

Và làm ra của cải quanh năm

Xin mời thế giới tới thăm!

Nguyễn Chí Thiện , 1967