Nhạc sĩ Trần Trịnh

Nhạc sĩ Trần Trịnh, tác giả bản nhạc nổi tiếng “Lệ Ðá,”

đã qua đời lúc 5:25 phút chiều

ngày 10 Tháng Mười, 2012, tại  California,

thọ 76 tuổi.

Nhạc Sĩ Trần Trịnh, tên thật là Trần Văn Lượng, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Vào Nam năm 1945. Học Nhạc với Thầy Remy Trịnh Văn Phước (Tiến sĩ âm nhạc tại Roma), vì vậy ông lấy tên là Trần Trịnh.
Tác phấm đầu tay của ông là „Cung Đàn Muôn Điệu“, phổ biến năm 1954.
Tác phẩm nổi tiếng „Chuyến Xe Về Nam“ được phổ biến năm 1955.
Ông đã phổ bài thơ „Hai Sắc Hoa Ti Gôn“ của TTKH vào năm 1957.
Từ năm 1958-1968, ông tạm ngưng sáng tác để nghiên cứu về nhạc.
Năm 1968, ông sáng tác bản „Lệ Đá“, lời của Hà Huyên Chi.
Cùng năm ấy, ông điều khiển chương trình Đại Hợp Tấu và Hợp Xướng „Đống Đa“ trên Đài Truyền Hình.
Cộng tác với Nhạc sĩ Nhật Ngân và Nhạc sĩ Lâm Đệ, lấy tên chung là TRỊNH LÂM NGÂN, với những tác phẩm nổi tiếng như: “ Xuân Này Con Không Về“, „Mùa Xuân Của Mẹ“, „Thu Xuân Trên Rừng Cao“, „Qua Cơn Mê“,
„Yêu Một Mình“… Biệt Khúc, Cung Ðàn Muôn Ðiệu, Chuyện Hai Con Sâu Và Chiếc Lá Chết, Câu Chuyện Trong Tuồng.. „Tiếng Hát Nửa Vời“
Ông đến Hoa Kỳ năm 1995 và  định cư tại California.
Tác phẩm mới nhất năm 2006:
Chiếc Lá Cuối Cùng, phổ bài thơ „La Dernière Feuille“.
Lệ Đá

 

Advertisements