Ra mắt sách-Một hành trình thơ

SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT MÙA THU

VÙNG HOA THỊNH ĐỐN

Thân mời

ĂN TRƯA VÀ HÀN HUYÊN VỚI THI SĨ

CUNG TRẦM TƯỞNG

Nhân dịp phát hành quyển sách

“MỘT HÀNH TRÌNH THƠ”

VÀ THƯỞNG THỨC MỘT CHƯƠNG TRÌNH THƠ, NHẠC

VỚI NHỮNG BẢN NHẠC PHỔ THƠ CHỌN LỌC CỦA

CUNG TRẦM TƯỞNG

DO NHỮNG NGHỆ SĨ VÙNG HOA THỊNH ĐỐN TRÌNH DIỄN

Ngày 28 tháng 10 năm 2012

Từ 11 giờ tới 3 giờ trưa

tại Nhà hàng HARVEST MOON

7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042

Tiểu sử  thi sĩ Cung Trầm Tưởng

http://url9.de/Ofz

Các bạn yêu thơ  có thể đặt mua tác phẩm

Cung Trầm Tưởng Một hành trình thơnơi chính tác giả .

Địa chỉ của Thi sĩ Cung Trầm Tưởng :

308 Thomas Avenue St Paul

Minnesota -55103-1773-USA

Giá sách ở Mỹ  : 35 USD – ở Âu Châu  thêm cước phí  : 45 USD

Mùa thu Paris

“MỘT HÀNH TRÌNH THƠ”  vào ngày  27.10.2012 :

http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-195114/

Advertisements