Ra Mắt Sách 09.03.2013

Ra mắt sách

Thư mời

Nhà Xuất bản Tiếng Quê Hương thân mời các bạn tham dự

buổi Sinh hoạt Văn học-Ra Mắt Sách tổ chức tại

Hội trường Lê Đình Điểu, nhật báo Người Việt

14771 Moran St., Westminster, CA 92683

lúc 2 giờ chiều

Thứ Bảy ngày 09 tháng 3 năm 2013.

Sẽ giới thiệu 3 tác phẩm:

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU của Vũ Biện Điền

DẠ TIỆC QUỶ của Võ Thị Hảo

THÚ NGƯỜI của Herta Müller (Dương Hoàng Dung dịch thuật )

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với hai đại diện BTC:

Đinh Quang Anh Thái (714) 719-3033 | Trần Phong Vũ (949) 232-8660

Ra mắt sách:

http://url9.de/KAz

Advertisements