L Ạ I M Ộ T T H Á N G T Ư Đ E N

L Ạ I  M Ộ T  T H Á N G T Ư  Đ E N

L Ạ I M Ộ T T H Á N G T Ư Đ E N

Hăm chín năm dài một tháng Tư

Lòng ta vời vợi bóng quê xưa

Hồn ta vẫn một hồn ly khách

Biển Thái trông sông núi mịt mờ…

Cuộc chiến đã đi qua

Lòng ta rền hậu chấn

Hỡi ơi ! Trời biển rộng

Thăm thẳm núi sông ta

Lại một tháng Tư đen

Theo ta miền đất lạ

Rừng bao mùa thay lá

Sầu hóa đá trong tim.

Lại một tháng Tư đen

Hồn ta còn đau tấy

Phương trời xa khuất ấy

Đêm dài sầu mắt em…

Lại một tháng Tư đen

Ta ôm sầu viễn xứ

Bước chân mòn lữ thứ

Nỗi nhớ thuở nào quên ?

Lại một tháng Tư đen

Mắt trông vời đất mẹ

Hơn phần tư thế kỷ

Quê cũ bóng xưa chìm

Lại một tháng Tư đen

Hỏi ai còn,ai mất ?

Ta nghe lòng quặn thắt

Ngàn trùng dương nhớ thêm.

Lại một tháng Tư đen

Trải bao mùa Đông tuyết

Đã phai màu mắt biếc

Đôi bờ xa cách Em .

Lại một tháng Tư đen

Đường chiều thân lưu lạc

Tóc xanh giờ điểm bạc

Xa khuất bóng Em chìm .

Lại một tháng Tư đen

Quê người ta tạm trú

Bao giờ về cố thổ

Như máu chảy về tim ?

Cuộc chiến đã qua lâu

Lòng ta còn hậu chấn

Hỡi ơi ! Trời biển rộng

Dằng dặc một cơn sầu .

Hoàng Song Liêm