Tổng Thống Ngô Đình Diệm

tt-ngodinhdiem-time

Tưởng Niệm 50 năm ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm mất

                     02.11.1963- 02.11.2013

mời xem bộ phim

Phóng sự tài liệu Tổng thống Ngô Đình Diệm

Tiểu sử Tổng Thống Ngô Đình Diệm

http://url9.de/NvP

Advertisements