Ngày Nhân Quyền2013 tại Berlin

hon viet (7)
Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức trân trọng thông báo :Theo quyết nghị của hai phiên họp ngày 16.03.2013 tại Bonn và ngày 27.04.2013 tại Frankfurt:
Ngày Nhân Quyền 2013
sẽ được tổ chức tại Berlin vào
ngày thứ bảy 07.12.2013
gồm hai hình thức sinh hoạt :

1) Biểu tình trước Đại sứ quán Việt cộng
Elsenstr. 3, 12435 Berlin-Treptow
từ 14.30 đến 17.00
Kính xin vui lòng liên lạc với Ông Trần Văn Các, điện thoại 04214-21606,điện thư tvcac@aol.com ,
và Ông Nguyễn Đình Tâm, điện thoại 030-32706807 ,để biết thêm chi tiết.

2) Mít tinh văn nghệ đấu tranh
Hội trường Thánh đường St. Aloyslus, Schwyzer Str. 2,
13349 Berlin-Wedding
từ 20:00 đến 24:00

Kính xin vui lòng liên lạc với Ông Nguyễn Văn Rị, điện thư vanri@arcor.de , vanri687@googleemail.com ; điện thoại 02166-340153 để biết thêm chi tiết (ví dụ mang theo túi ngủ và thức ăn nước uống v.v..).

Trong cuộc họp mặt đêm 07.12.2013 dự kiến sẽ có nghi thức liên tôn cầu nguyện, soạn thảo tuyên cáo bằng Đức ngữ và có thể sẽ có phần tiếp đón quan khách thuộc giới chính trị và đảng phái Đức.
Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức trân trọng thỉnh cầu toàn thể đồng bào và các hội đoàn tỵ nạn địa phương, các tổ chức đảng phái       chống cộng, các câu lạc bộ văn nghệ đồng lòng tham gia đông đảo          Ngày Nhân Quyền 2013 tại Berlin ngày thứ bảy 07.12.2013,nhằm   phản đối đảng Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam tiếp tục đường lối   độc tài công an trị, thường xuyên chà đạp các quyền căn bản của con người đã được minh định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của       Liên Hiệp Quốc.

Đức quốc, ngày 04.11.2013
TM Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt tại CHLB Đức,
Chủ tịch
BS Trần Văn Tích 
danoan (20)