Biên Khảo Lịch Sử

về Chiến Tranh Việt Nam

từ năm 1945 đến năm 1975

của Văn Nguyên Dưỡng

CTVN (6)

Lời giới thiệu: Kính thưa quý độc giả, dưới đây là một bài Biên khảo về  Lịch sử Chiến Tranh Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975. Bài viết được tác giả Văn Nguyên Dưỡng, một cựu Sĩ quan cao cấp QLVNCH biên soạn rất công phu.
Bài viết được chia thành chín (9) chương & phần Ghi chú.

Lời nói đầu

Chương I. Đất Nước & Con người

Chương II. Các Thế lực ức chế & Sách động Chiến tranh

Chương III. Cuộc chiến Ủy nhiệm có từ bao giờ ở VN?

Chương IV. Lãnh tụ & Chế độ

Chương V. Làn ranh QUỐC-CỘNG                                                                      Sâu rộng & Đẫm máu

Chương VI. Xây dựng & Tàn sát

Chương VII. Một cuộc chiến hạn chế &                                                                   Quan niệm phòng thủ…

Chương VIII. Chiến tranh & Hòa bình,                                                                    Phản bội & Ruồng bỏ

Chương IX. Kết luận của một sụp đổ

Phần Ghi chú

Xin bấm vào Link dưới để đọc nguyên bản trên trang Web

của Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH

http://url9.de/P9P

Hay Download bản in PDF theo Link dưới :

Chien tranh VN.pdf

vietnamkrieg

Tiểu sử sơ lược của Tác giả
VĂN NGUYÊN DƯỠNG & VĨNH ĐỊNH NVD là
BÚT DANH CỦA NGUYỄN VĂN DƯỠNG
TRUNG TÁ NGÀNH QUÂN BÁO QLVNCH
KHÓA 5 – VÌ DÂN –THỦ ĐỨC

TrungTá NguyenVanDuong

Tác phẩm Chiến tranh: tiếng Anh & Quốc ngữ
-The Tragedy of the Vietnam War
(McFarland 2008).
-Lessons from the Vietnam War
(S.A.C.E.I.Forum # 6, 2009).
-The Death of Historian Pham van Son
(S.A.C.E.I. Forum # 7, 2010).
– Gen Le van Hung and AnLoc 1972
Thi ca: Quốc ngữ
VÙ̀NG ĐÊM SƯƠNG MÙ
TRƯỜNG CA TRÊN BÃI CHIẾN
TUYỂN TẬP VĂN NGUYÊN DƯỠNG
VĂN NGUYÊN DƯỠNG – VĨNH ĐỊNH NVD
Sinh tháng 1 năm 1934, Thị xã Càmau, Tỉnh Bạcliêu, Nam Việt.
Động viên Khóa 5 SQTB tháng 5, năm 1954.
Tốt nghiệp Thiếu uý ngày 1 tháng 2, năm 1955
*BINH NGHIỆP:
Trung đội trưởng & Đại đội Trưởng, TĐ 1/43, Sư Đoàn 15 Khinh Chiến, 1955-1957; Thiếu uý & Trung uý
Huấn luyện viên Trường Quân Báo & CTTL/QLVNCH, 1958-1963; Trung uý.
Sĩ Quan Tham Mưu, Phòng II/BTTM/QLVNCH, 1964-1966; Đại uý.
Chỉ huy phó & Q.Chỉ huy trưởng TTQB, 1966-1968; Thiếu tá.
Trưởng Phòng 2, BTL/SĐ 22BB, 1969-1970; Thiếu tá.
Trưởng Phòng 2, BTL/SĐ5BB, 1971-1974. Tham dự Trận chiến An Lộc mùa Hè 1972; Thiếu tá & Trung tá.
Sĩ quan Tham mưu, Phòng II/BTTM/QLVNCH, 1974-30/4/1975; Trung tá.
*HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ: Tốt nghiệp -Khóa ANQĐ, Trường Quân Báo QLVNCH, Saigon, 1958. -Khóa Tình
Báo Lãnh thổ, Bộ Tư lệnh Lực lượng Hoàng gia Anh ở Viễn Đông, Singapore, 1961. -Khóa An ninh & Phản tình
báo, 1962 và -Khóa Tình báo Chiến trường (Field Operations Intelligence),1965, Trường Tình báo Lục quân Hoa
Kỳ ở Thái Bình Dương, Okinawa. -Khóa Tình báo Cao cấp, Trường Tình báo Lục quân Hoa Kỳ, Maryland, 1968.
*TRÌNH ĐỘ HỌ C VẤN:
– Cao học Chính trị học về Ngoại giao & Giao tế Quốc tế, Hoa Kỳ.
*TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ: Sau ngày 30, tháng 4, 1975, bị tập trung cải tạo -hay đi ở tù CSVN- cùng với hàng trăm
ngàn Sĩ quan QLVNCH, CSQG, Công chức Cao cấp, các lãnh tụ tôn giáo và các đảng phái chính trị Quốc Gia, ở
các vùng Thượng du, Trung du Bắc Việt và miền Nam. Ra tù năm 1988. Định cư ở Hoa Kỳ tháng 9, năm 1991.
*TÁC PHẨM:
-Tập thơ “VÙNG ĐÊM SƯƠNG MÙ” làm từ năm 1965 và được Nhà XB Mai Lĩnh xuất bản năm 1966 ở Saigòn.
-Tập thơ “TRƯỜNG CA TRÊN BÃI CHIẾN” và nhiều bài thơ ngắn khác làm trong 13 năm ở các Trại Tù CSVN.
-Quyển sử Chiến tranh Việt Nam “THE TRAGEDY OF THE VIETNAM WAR”, Anh ngữ, do Nhà McFarland ở
North Carolina, Hoa Kỳ xuất bản tháng 9, năm 2008. Văn Nguyên Dưỡng viết các tham luận về chiến tranh và tiểu luận văn học Việt Nam cho vài tạp chí và các mạng thông tin điện tử ở Hoa Kỳ, Canada và Đức.