Nhạc sĩ Việt Dzũng

VD

Vô cùng xúc động và đau buồn nhận tin nhạc sĩ Việt Dzũng đột ngột qua đời tại Fountain Valley, quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ do căn bệnh tim lúc10h35′ sáng, ngày 20 tháng 12 năm 2013, hưởng dương 55 tuổi.

Cầu chúc linh hồn ông sớm siêu thoát

và an nghĩ chốn vĩnh hằng.

Tiểu sử Nhạc sĩ Việt Dzũng

http://url9.de/Qrb