Nữ Ca sĩ Hà Thanh

nhận tin

Nữ Ca sĩ Hà Thanh

vừa từ trần

ngày 01-01-2014

tại Boston

xin chia buồn cùng Tang Quyến

và cầu chúc hương hồn nữ ca sĩ Hà Thanh

sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Ca Sĩ Hà Thanh

NỮ CA SĨ CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG NHẤT VIỆT NAM – KỲ 6: HÀ THANH

http://url9.de/QMo

Bài viết về nữ ca sĩ Hà Thanh

http://url9.de/QMp