40 năm Hoàng Sa và Sự Thật

 HS74 (3)

Trân chiến Hòang Sa diễn ra từ ngày 17 tới 19 tháng Giêng, năm 1974, qua đó, 74 chiến sĩ hải quân VNCH tử trận khi anh dũng bảo vệ Hoàng Sa của Việt nam .

Đến nay 17.01.2014, gần 40 năm , trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 được đưa lên cho toàn dân Việt Nam được biết qua những hoạt động rất „đặc biệt „ vì trước đó chưa hề được cho phép xãy ra trong nước.

Đầu tiên là việc báo chí giới truyền thông Việt Nam đăng những bài vinh danh 74 chiến sĩ VNCH như những vị Anh Hùng của Dân tộc Việt.

Song song với các bài viết vinh danh anh hùng là những cuộc thăm viếng thân nhân các chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974 , như chương trình „Nhịp cầu Hoàng Sa“ .           Nhiều bài phỏng vấn đã cho đăng ý kiến những người dân về ý nghĩa trận chiến Hoàng Sa , đặc biệt tiếng nói của  những người sinh sau 1975 .

Qua đó đã cho thấy người dân trong nước,đặc biệt giới thanh niên từ lâu đã nhận rõ tính chính danh của những người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa . Qua đó những Sự  thật bị bưng bít dấu kín về những chủ trương đi ngược lại quyền lợi dân tộc của Đảng CSVN cũng được đưa ra ánh sáng.

Từ dấu mốc tưởng niệm Hoàng Sa năm nay, nhiều người dân Việt Nam đang từ từ tiến đến câu hỏi đã có từ lâu,  nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng công khai trên báo chí Việt Nam:

„ Những người lính  thuộc Quân đội VNCH chỉ có chính danh trong công cuộc bảo vệ Hoàng Sa hay họ có cả chính danh trong cuộc chiến đấu 20 năm , từ 1955 đến 1975 chống Cộng Sản? „

Đã có hàng ngàn trang sách ,tư liệu lịch sử không chỉ của hai bên nhà cầm quyền Nam Bắc trong cuộc chiến mà của nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử trên thế giới đi tìm câu trả lời về ý nghĩa của 20 năm Chiến Tranh Việt Nam .

Riêng người dân Việt đã được biết bao nhiêu 100% của Sự Thật về lịch sử đất nước mình trong giai đoạn 1955 đến 2014?

 Và có phải  người dân có được Sự Thật là nhờ tìm hiểu  Thông tin qua mạng Internet hay vì do không ai có thể nhận định rõ hơn về tính chính danh hay trá ngụy của một chế độ bằng những người dân sống trong chế độ đó,như theo câu   :                                                                “ Ở trong chăn mới biết chăn có rận“

Dù bao nhiêu năm nay Đảng CSVN ra sức tuyên truyền về vai trò „chống Mỹ cứu nước“ và bôi đen bọn „Ngụy quân“ tay sai „ Đế quốc Mỹ“, qua việc tìm hiểu lịch sử,đặc biệt về diễn biến Hoàng Sa 1974, người dân Việt đã  thấy tính phản động, tay sai cho Tàu cộng của nhà cầm quyền Việt Nam dưới sự lảnh đạo của Đảng CSVN qua lời nói của ông Lê Đức Thọ , cùng Ban Tuyên giáo trung ương:

Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ”.

Trả lời cho câu nói đầy tính phản động,bán nước như trên,một thanh niên Việt Nam ,người lớn lên trong nước CHXHCNVN ,sinh viên thuộc ngành báo chí Việt Nam, Lê Vũ Cát Đằng , khi đứng trước bài luận văn cô giáo đưa ra với đầu đề:

„Hãy nói lên cảm nghĩ nhân kỷ niệm 37 năm toàn thắng của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước “

đã viết như sau :

Em nói thẳng là em đã suy nghĩ kỹ, không thể làm vừa lòng cô, vì theo em Mỹ không hề có ý định xâm lược nước ta tuy là có chiến tranh giữa 2 bên. Em dẫn chứng việc nước Nhật Bản sau tàn phá của chiến tranh trở nên cường quốc kinh tế phát triển nhất châu Á, nhân dân Nhật đã lựa chọn bầu ra 12 vị anh hùng, trong đó có 11 người Nhật là những nhà tư tưởng, triết học, chính khách, kinh tế, tài chính, nhà phát minh xuất sắc nhất, và duy nhất một người nước ngoài là Thống tướng Douglas Mac Arthur. Vị tướng tư lệnh lực lượng đồng minh và LHQ này đã trực tiếp chỉ đạo cuộc hồi sinh kỳ diệu của Nhật Bản, giữ lại chế độ Nhật Hoàng để ổn định xã hội, chuyển hẳn sang nền quân chủ lập hiến với hiến pháp, hệ thống luật pháp mới, bảo đảm tự do cá nhân và cạnh tranh bình đẳng theo pháp luật, tạo nên môi trường cho sự phát triển thần kỳ.Một người được cả dân tộc Nhật coi là anh hùng của mình, ghi ơn đến vậy không thể là “giặc Mỹ xâm lược” được.

Qua đó cho thấy người dân Việt Nam, đặc biệt những người trẻ đã hiểu rõ Sự thật qua những từ ngữ có tính trá ngụy,bôi đen trong sách vở, báo chí ở Việt Nam như : “ngụy quân ngụy quyền”, “chế độ tay sai Mỹ”, “ngụy quyền bán nước”,“giặc Mỹ xâm lược”, “chống Mỹ cứu nước”, „đánh xong giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay“

Khi ở một đất nước lịch sử bị bôi đen, dân chúng bị bịt mắt,Sự thật bị vùi chôn trong bóng tối, cuộc sống đất nước đó khó xem là cuộc sống trong cảnh tươi sáng .

Vì chỉ có thế lực cầm quyền đen tối mới đủ khả năng gieo bóng tối bao trùm lên toàn đất nước.

Càng được sáng tỏ về tình trạng đất nước trong hiện tại cũng như quá khứ người dân sẽ càng đòi hỏi mạnh mẽ quyền xây dựng một nhà cầm quyền trong sạch , chính danh để đất nước tiến lên.

Như thế những sự kiện về việcTưởng Niệm 40 Năm Hoàng Sa đang xãy ra trong nước là khởi điểm để toàn dân Việt Nam tiến đến xây dựng một Chế độ cầm quyền tươi sáng, ở đó Sự thật được bảo vệ bằng Công lý, đồng thời những sinh hoạt Dân chủ và quyền Tự do ngôn luận của người dân cũng được bảo vệ.

Dương Hoàng Mai

Munich 17.01.2014

Bài đọc thêm

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa

http://danlambaovn.blogspot.de/2014/01/phong-van-ve-hai-chien-hoang-sa-va-cac_16.html

Nhiều lời kêu gọi xuống đường nhân 40 năm hải chiến Hoàng Sa lời kêu gọi xuống đường nhân 40 năm hải chiến Hoàng Sa

http://www.voatiengviet.com/content/nhieu-keu-goi-xuong-duong-nhan-bon-muoi-nam-hai-chien-hoang-sa/1831334.html

Tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa

http://danlambaovn.blogspot.de/2014/01/tuong-niem-40-nam-hai-chien-hoang-sa.html#.UtlPrEq1J0s

Advertisements