Thi sĩ Lâm Anh

ANH-LAM-ANH

Nhận tin Thi sĩ Nguyễn Lâm Anh, người con của núi Ấn sông Trà đã ra đi
vào lúc 1 giờ chiều ngày 12 tháng 01 năm 2014.
Thành thật chia buồn cùng Tang quyến và các bạn văn thơ của thi sĩ.
Cầu chúc hương hồn Thi sĩ Lâm Anh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Tiểu sử Lâm Anh thi sĩ
Nhà thơ Lâm Anh tên thật là Nguyễn Lâm Anh, bút danh khác Nguyễn Ba La. Sinh năm 1942 tại làng Ba La, Tư Nghĩa nay thuộc xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Cư ngụ tại xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.Thơ Lâm Anh đã từng đăng trên nhiều mặt báo từ năm 1964 và tập thơ đầu tiên xuất hiện vào những năm này với tên là “Trảng lá”. Lâm Anh đã hoàn thành 25 tập bản thảo nhưng chưa xuất bản, chỉ mới in tập “Qúa giang thuyền ngược” năm 2012 .
Thơ Lâm Anh có mặt trong nhiều tuyển tập thơ trong và ngoài nước.

bia-tho-Lam-Anh-600x300
Những bài viết tiễn Lâm Anh Thi sĩ
1) Nhà thơ Lâm Anh: Cũng vì người mà trổ hết mùa bông

http://thinhanquangngai.wordpress.com/
2)  Lâm Anh “Quá giang thuyền ngược”

http://netvietnet.org/lam-anh-qua-giang-thuyen-nguoc-vuong-chi-lan.html

3) Tiễn Lâm Anh thi sĩ

https://clbthotragiang.wordpress.com/2014/01/15/tien-lam-anh-thi-si/