Lê Thị Tuyết Mai

lethituyetmai-caopho-danlambao

Sáng ngày 23/5/2014 bà Lê Thị Tuyết Mai – một huynh trưởng Gia đình Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) đã tự thiêu trước Dinh Độc Lập để

bảo vệ Đạo Pháp và Chủ quyền Dân Tộc”.

Cầu nguyện cho linh hồn bà sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

lethituyetmai1

“Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống… Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân”- Bà Lê Thị Tuyết Mai

Phật tử GHPGVNTN tự thiêu để bảo vệ Đạo pháp, chống Trung Quốc xâm lược

http://url9.de/V9O