Nhạc sĩ Thanh Bình

x-f683c

Nhận tin Nhạc sĩ Thanh Bình vừa qua đời tại nhà riêng

vào 4giờ sáng,

ngày 23 tháng 5 năm 2014, hưởng thọ 82 tuổi.

Thành kính phân ưu &

cầu chúc linh hồn ông an nghỉ chốn vĩnh hằng.

TS Tiếng Quê Hương.

phan uu (3)

 

Những Nẻo Đường Việt Nam (Nhạc sĩ Thanh Bình)

 

Tình lỡ ( Nhạc sĩ Thanh Bình)

Tiểu sử Nhạc sĩ Thanh Bình

http://url9.org/mAb