Nhà văn Trần Phong Vũ

162651-NVTranPhongVu.400

Có thể  lấy tựa đề quyễn  “ Một trái tim hồng”  ông  đã viết  dành cho người bạn thân thiết , ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện

để giới thiệu cho chính cuộc đời nhà văn Trần Phong Vũ:

Một trái tim hồng suốt đời cống hiến không ngừng nghĩ  và  không mõi mệt cho công cuộc đấu tranh đem tự do dân chủ trên quê hương, hăng say sinh hoạt cộng đồng xã hội , trọn lòng dâng hiến cho đức tin , nhưng vẫn còn khoảng rộng bao la dành cho mái ấm gia đình,con cái.

Nhà văn Trần Phong Vũ , một  trong những cột trụ chính của Tủ Sách Tiếng Quê Hương  đã  viết nhiều  sách, cùng góp phần tạo dựng cho nhiều quyển sách khác  trong TS Tiếng Quê Hương ra đời , đóng góp phương tiện vật chất  và công sức rất lớn lao trong từng buổi Ra Mắt Sách của Tủ sách Tiếng Quê Hương .

Xin hân hạnh giới thiệu trang mới dành cho nhà văn Trần Phong Vũ,  giới hạn trong phạm vi liên quan

đến Tủ  sách Tiếng Quê Hương:

https://tiengquehuong.wordpress.com/tran-phong-vu/

Muốn tìm hiểu thêm những hoạt động phong phú của nhà văn Trần Phong Vũ, xin độc giả  tìm đến trang
Trần Phong Vũ :     

http://tranphongvu.com/

tpv