Trần Thiện Thanh Toàn

TTTT

Nhận tin anh Trần Thiện Thanh Toàn,

con trai cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ,

cựu phóng viên đài truyền hình SBTN,

đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 29.05.2014

tại Houston, Texas, hưởng dương 52 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng gia quyến, thân hữu và SBTN.

Cầu chúc hương hồn anh sớm an nghỉ nơi miền cực lạc.

Hoa mai1

Anh Trần Thiện Thanh Toàn đã hoạt động không mõi mệt cho tự do dân chủ trên quê hương Việt Nam.

Anh ra đi như phần nào của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh &Việt Nam Cộng Hòa cùng mất theo anh.

Candle-Of-Love-1

 

Chuyện Tình Mộng Thường