Trần Văn Thạch(1)

bchtvthachfoto

Thiệp Mời

Trần Mỹ Châu và Phan Thị Trọng Tuyến
kính mời quý vị và quý bạn đến dự buổi ra mắt sách

thứ bảy 14 tháng 6 – 2014
14h30 – 18h00
Tại Salle de Spectacle de l’Ancienne Mairie
68 rue Houdan
92330 SCEAUX

(RER B – Direction Robinson – Station Sceaux)

Contacts
Đặng Mai Lan 01 74 34 98 44
dangmailan@gmail.com

Đỗ Quỳnh Dao 06 06 44 19 75
hhqd4150@yahoo.fr

Phan Thị Trọng Tuyến 06 81 10 71 65
phantttuyen@hotmail.com

invitation_livre_RS_v21

Trần Mỹ Châu et Phan Thị Trọng Tuyến
ont le plaisir de vous inviter à la présentation du livre

Le samedi 14 juin 2014
14h30 – 18h00
A la Salle de Spectacle de l’Ancienne Mairie
68 rue Houdan
92330 SCEAUX

(RER B – Direction Robinson – Station Sceaux)

Contacts
Đặng Mai Lan 01 74 34 98 44
dangmailan@gmail.com

Đỗ Quỳnh Dao 06 06 44 19 75
hhqd4150@yahoo.fr

Phan Thị Trọng Tuyến 06 81 10 71 65
phantttuyen@hotmail.com
logolesen
Trần Văn Thạch
(1905-1945)
Cây bút chống bạo quyền áp bức
Tư tưởng và hoạt động
một trí thức Đệ Tứ tại Sài Gòn
thời thuộc địa Pháp

Dẫn chương trình:
Mai Lan & Từ Dung
trao đổi – giải lao – văn nghệ

Tổ chức
Association VietNam Etudes
Silicon Band
bchtvthachfoto
Trần Văn Thạch
(1905-1945)
Une plume contre la dictature et l’oppression
Ecrits d’un intellectuel de Saigon
à l époque coloniale française
La présentation sera animée par
Mai Lan & Tu Dung
et le groupe Silicon Band suivie d’un pot amical
Organisateurs
Association VietNam Etudes
Silicon Band

Trích sách:

Trần Văn Thạch (1905-1945):
Cây bút chống bạo quyến áp bức

TVT-Excerpts-BNTS.pdf