Hoàng Song Liêm

NhaThoHoangSongLiem-01

Nhà thơ Hoàng Song Liêm , một  trong những cột trụ chính của Tủ Sách Tiếng Quê Hương đã  góp phần giúp nhiều quyển sách  TS Tiếng Quê Hương ra đời , đóng góp phương tiện vật chất  và công sức  lớn lao trong từng buổi Ra Mắt Sách của Tủ sách Tiếng Quê Hương .

Hân hạnh giới thiệu trang mới dành cho Nhà Thơ Hoàng Song Liêm:

 https://tiengquehuong.wordpress.com/hoang-song-liem/


Trân trọng.
Dương Hoàng Dung
Munich
19.08.2014

hqdefault