Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa

Kính chuyển đến Quý Vị

Video cuộc phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa

về thảm họa Bắc thuộc.

(dành cho bộ phim tài liệu đang thực hiện của Vietnam Film Club)

Kính xin phổ biến rộng rãi.

Đa tạ

Chu Lynh, Editor

Vietnam Film Club

http://www.vietnamfilmclub.org

vietnamfilmclub@aol.com

danoan (3)

 

Advertisements