Anh Điếu Cày đã tự do

h153

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa xác nhận

Blogger Điếu Cày đang làm thủ tục rời Việt Nam

và đang trên đường đến Los Angeles.

Chúc mừng anh đã thoát chốn lao tù Cộng sản.

Chúc anh  đến bến bờ Tự Do gặp nhiều may mắn.

TS Tiếng Quê Hương

Đọc thêm tin tại trang

http://danlambaovn.blogspot.de/2014/10/blogger-ieu-cay-nguyen-van-hai-bi-truc.html