Tổng Thống Ngô Đình Diệm

TTNgoDinhDiem11

Nhân ngày lễ Giỗ thứ 51 Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM và Ông NGÔ ĐÌNH NHU,

xin mời  nghe cuộc phỏng vấn GS Nguyễn Văn Lục về

Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

( bấm vào link để download File . mp3 )

http://url9.de/VRj

kinhly_zpsd4cbd7ac