„Thần tượng Võ Nguyên Giáp „

220px-G72may15

Dùng vũ lực bất chấp bao nhiêu người phải chết là „đỉnh cao “
của phương cách  bạo động .

„Thần tượng Võ Nguyên Giáp “ đã đạt đến đỉnh cao
của “ đỉnh cao bạo động“ như thế nào ?

Ông ta nhúng tay vào các chiến dịch sát hại những người yêu nước nhưng không chịu đứng chung hàng ngũ Đảng CS như thế nào?

Võ Nguyên Giáp đóng góp gì cho đất nước Việt Nam ?

Xin mời nghe cuộc nói chuyện về  „Thần tượng“ Võ Nguyên Giáp :

http://url9.de/VXH

( bấm vào Link, đem File mp3 xuống
và nghe bằng Windows Media Player)

30.11.2014
640px-Vo_Nguyen_Giap_2008