Nói với các bạn trẻ

xa-hoi-dan-su

A Message to Youth

1.- Các bạn trẻ của tôi ơi!
– Young friends of mine:
Hãy suy nghĩ chính xác
Let’s have the Right Thinking
Để khám phá được những Diệu kỳ
To discover the wonders
Trong thiên nhiên và xã hội loài người.
In the Nature&; Human society
Hãy có lòng nhân hậu
Let’s have the Nice Feeling
Để yêu thương tất cả mọi người
 To love everybody
Kể cả kẻ thù.
Even our enemy.

2.- Các bạn trẻ của tôi ơi!
Young friends of mine :
Hãy nâng tâm trí lên cao
Let’s raise our heart
Để tạo cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
To make life more meaningful
Hãy chịu trả đắt giá
  Let’s pay the high price
Để có được sự cao cả nơi tâm hồn.
To get the greatness for our soul.
3.- Các bạn trẻ của tôi ơi!
Young friends of mine :
Hãy chia sẻ những phúc lộc
Let’s share the blessings
Với tất cả anh chị em mình.
With all our brothers & sisters
Hãy đích thực là mình
Let’s be ourselves
Với phong cách tốt đẹp xưa nay
 With our usual good manners
Giữa lòng cái thế giới hỗn độn này.
 Among this confusing world.
4.- Các bạn trẻ của tôi ơi!
Young friends of mine :
Hãy có hành động thích đáng
Let’s act accordingly
Trong giờ phút đầy thử thách
In this challenging moment
Của Lịch sử vinh quang chúng ta.
Of our glorious history
Hãy sống thật sung mãn
Let’s live fully
Bằng yêu thương trọn vẹn
By loving totally
Và biết tận hưởng sự An bình ngây ngất
 And enjoying Peace&Ectasy
Trong sâu thẳm nội tâm chúng ta./
 Deep in our innerselves./
Làm tại Hàm Tân Phan Thiết 1994-95

Advertisements