Tưởng Niệm và Ra Mắt Sách

202726-DP-150207-BNT-1-400

Nhà văn Trần Phong Vũ (phải) tại lễ tưởng niệm nhà văn Bùi Ngọc Tấn và giới thiệu tác phẩm “Hậu Chuyện Kể Năm 2000.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Mời các bạn theo dõi buổi tưởng niệm nhà văn Bùi Ngọc Tấn và giới thiệu tác phẩm “Hậu Chuyện Kể Năm 2000”

qua Video theo Link dưới:

http://url9.de/Wei

hau-chuyen-ke-nam-2000-450x304 (1)

Muốn  mua sách xin liên lạc:

TIẾNG QUÊ HƯƠNG
P.O Box 4653 Falls Church
VA 22044 USA

Hay gọi điện thoại trực tiếp:

Nhà văn Uyên Thao – Tel (001)703 573 – 1207
e mail: uyenthaodc@gmail.com

Nhà văn Trần Phong Vũ -Tel : (001)949485 – 6078
e.mail: tphongvu50@gmail.com

Sách đề giá 25 USD sẽ giao tận nhà, thêm lệ phí bưu điện 3USD (tại Hoa Kỳ),
hay 10 USD (ngoài Hoa Kỳ).
Check hay money order ghi: VLAC/Tiếng Quê Hương

 

Advertisements