Nhìn lại Văn Học Miền Nam

Sau  40 năm  Tỵ Nạn Cộng Sản

Tác phẩm

Mời bạn đọc nghe buổi nói chuyện của

GS. Nguyễn Văn Lục trên

đài Radio Phát Thanh Việt Nam

về

Nhìn lại Văn Học Miền Nam

sau 40 năm Tỵ Nạn Cộng Sản

Phần Sách Báo Miền Nam bị đốt qua Chiến dịch

“ Bài trừ Văn hóa đồi trụy “ .

( bấm Link dưới  mở File . mp3  để nghe hay download )

http://url9.de/WeH

0-stories-phota-saigonxuanay-benthanhnay