Phỏng vấn

Linh mục NGUYỄN VĂN KHẢI

chakhai

và Nhà văn TRẦN PHONG VŨ

hqdefault

với 2 câu hỏi :

1)  Tôn giáo có làm chính trị không?

        Và câu trả lời với câu ca dao :

       “Năm đồng đổi lấy một xu

       Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy”.

 

2)   Vai trò người phụ nữ trong công cuộc chống cộng.

                  Và câu trả lời với câu ca dao :

           “Thiên Đàng, địa ngục đôi bên,

           Cứ nghe lời vợ là lên Thiên Đàng”

  Mời các bạn bấm nghe online Cuộc phỏng vấn trên trang Thế Giới ngày nay

hay download xuống để nghe :

https://www.dropbox.com/s/18kc91hfuufnuof/TGNN_2015-09-12.mp3?dl=0

china-backoff-2015-danlambao