Biểu tình vào ngày 01.05.2016

Thảm kịch Formosa III Vài hình ảnh biểu tình  tại Việt Nam vào ngày 01.05.2016. Hàng ngàn đồng bào khắp miền đất nước xuống đường vào ngày 01.05.2016 để chống […]

Beitrag lesen →