Sinh-hoạt của cộng đồng

22-23.07.2017 : SURREY

Biểu-Tình Phản-Ðối Cờ Việt-Cộng tại Surrey Fusion Festival 2017

Cộng-Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver

Holland Park, 13428 Old Yale Road, Surrey

23.07.2017 : SAN JOSE

Gây Qũy Yểm-Trợ Quốc-Nội

Ủy-Ban Qũy Yểm-Trợ Tập-Hợp Quốc Dân Việt

Khu Hội Cựu Tù-Nhân Chnh-Trị Bẳc California

111 E. Gish Rd., San Jose, CA 95112

20-29.07.2017 : EVRY

Khóa Tu Học Phật-Pháp Âu-Châu Kỳ thứ 29

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Âu-Châu

Chùa Khánh Anh, Evry
rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry

30.07.2017 : TORCY

Văn-Nghệ Đồng-Hành cùng Quốc-Nội : „Hát Cho Mẹ Nấm“

Restaurant Le Bonheur, Promenade Benvédère, 9, F-77200 Torcy

02-06.08.2017 : RANCON

Lễ-Hội Mandela 2017

Tùng Lâm Linh Sơn

Les Bosnages, 18, F-87290 Rancon

05-06.08.2017 : SAIVE

Asian Market Saive

Caserne de Saive

rue Cahorday, 1, B-4671 Saive

05.08.2017 : HUBERT HEIGHTS

Đêm Tri-Ân Thương-Phế-Binh VNCH

Hội Cao-Niên & Hội Người Việt

Powell Banquet Ctr., 4275 Powell Rd, Hubert Heights, OH 45424

06.08.2017 : SAN JOSE

Đại-Nhạc-Hội „Cám ơn Anh – Người Thương Binh VNCH“ – Kỳ 11

Sân Vận-Động Trường Trung-Học Yerba Buena

1855 Lucretia ave., San Jose, CA 95122

12.08.2017 : WESTMINSTER

Chương-Trình „Hát Trên Vùng Biển Chết“

Hội-Trường Việt Báo

14841 Gran Street, Westminster, CA 92863

13-19.08.2017 : CORNUDA

Trại-Hè Vinh-Danh Cờ Vàng 2017

Tổ-Chức Người Việt Tự-Do Vùng Veneto, Italia

AGESSI Camping Cornuda, Bosco Del Fagare, 15, I_31041 Cornuda TV

20.08.2017 : MONTREAL

Hội-Thảo / Thuyết-Trình Nhân-Quyền Việt-Nam

Vietnamplify : Amplify the Truth about Vietnam

Concordia University

Sir George Williams Campus, SGW Alumni Auditorium H110

1455 de Maisonneuve Boulevard West, Montreal

25-27.08.2017 : SAINT-HERBLAIN

Đại-Lễ Hoàn-Nguyện Chùa Vạn Hạnh – Nantes

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Âu-Châu

Chùa Vạn Hạnh, rue du Souvenir Français, 3, F-44800 Saint Herblain

07-10.09.2017 : BLUE MOUNTAINS

Đại-Hội Giới Trẻ Thế-Giới

Phong-Trào Giới Trẻ Thế-Giới Vì Nhân-Quyền

Fairmont Resort, Blue Mountains, Australia

09.09.2017 : BOSTON

Đêm Ca Nhạc Gây Qũy cho Thương-Phế-Binh VNCH :

„Chút Quà Cho Anh“

St Gregory Parish, 2223 Dorschester Ave, Boston, MA-02122

10.09.2017 : PARIS

Ngày Thể-Thao

Tổng-Hội SVVN

Hall Carpenter, Bd Masséna, 81, F-75013 Paris

16.09.2017 : MONTREAL

Văn-Nghệ Gây Qũy Hỗ-Trợ Ðòi Công-Lý cho Nạn-Nhân Formosa

Nhóm Thân-Hữu Quebec Canada

Collège Jean-Eudes, 3535 Bd Rosemont, Montreal, Quebec H1X 1K7

17.09.2017 : Cergy-St-Christophe

„Biển Khóc“

Văn-Nghệ Từ-Thiện Quyên-Góp Giúp Nạn-Nhân Ô-Nhiễm Môi-Trường

Nhà Hàng Little Saigon

rue des Pas Perdus, 5, F- 95800 Cergy-St-Christophe

23.09.2017 : LIEGE

Tết Trung Thu

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Château de Péralta, rue de l’Hôtel de Ville, 6,B-4031 Angleur

21.10.2017 : LIEGE

Đêm Văn-nghệ Lạc Hồng

ICADI, rue de Fragnée, B-4000 Liège


22-23.07.2017 : SURREY

Manifestation contre le Drapeau Communiste au Surrey Fusion Festival 2017

Communauté Vietnamienne de Greater Vancouver

Holland Park, 13428 Old Yale Road, Surrey

23.07.2017 : SAN JOSE

Soirée de Soutien à la Dissidence au Vietnam

Comité de Soutien au Peuple Vietnamien

Siège de l’Association des Anciens Prisonniers Politiques, California

111 E. Gish Rd., San Jose, CA 95112

20-29.07.2017 : EVRY

29è Séminiaire Bouddhique Européen

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Pagode Khánh Anh, Evry

rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry

30.07.2017 : TORCY

Soirée de Soutien : „Chansons pour la bloggeuse Mẹ Nấm“

Restaurant Le Bonheur, Promenade Benvédère, 9, F-77200 Torcy

02-06.08.2017 : RANCON

Fête Bouddique Mandela 2017

Pagode Tùng Lâm Linh Sơn

Les Bosnages, 18, F-87290 Rancon

05-06.08.2017 : SAIVE

Asian Market Saive

Caserne de Saive

rue Cahorday, 1, B-4671 Saive

05.08.2017 : HUBERT HEIGHTS

Soirée de Reconnaissance envers les Invalides de guerre de la RVN

Association des Aînés & Associations des Vietnamiens

Powell Banquet Ctr., 4275 Powell Rd, Hubert Heights, OH 45424

06.08.2017 : SAN JOSE

11è Concert „Merci à vous – les Invalides de guerre de la RVN“

Stade de l’Ecole Yerba Buena

1855 Lucretia ave., San Jose, CA 95122

12.08.2017 : WESTMINSTER

Concert „Des larmes pour la Mer mourante“

Siège Việt Báo

14841 Gran Street, Westminster, CA 92863

13-19.08.2017 : CORNUDA

Camp de vacances „Honneur au Drapeau Jaune“ 2017

Organisation des Vietnamiens Libres de Veneto, Italia

AGESSI Camping Cornuda, Bosco Del Fagare, 15, I_31041 Cornuda TV

20.08.2017 : MONTREAL

Conférence-Débats “ Droits de l’Homme au Vietnam“

Vietnamplify : Amplify the Truth about Vietnam

Concordia University

Sir George Williams Campus, SGW Alumni Auditorium H110

1455 de Maisonneuve Boulevard West, Montreal

25-27.08.2017 : SAINT-HERBLAIN

Grande Fête Bouddhique

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Pagode Vạn Hạnh, rue du Souvenir Français, 3, F-44800 Saint Herblain

07-10.09.2017 : BLUE MOUNTAINS

Congrès Mondial de la Jeunesse

Mouvement Mondial de la Jeunnesse pour les Droits de l’Homme

Fairmont Resort, Blue Mountains, Australia

09.09.2017 : BOSTON

Soirée de Reconnaissance envers les Invalides de guerre de la RVN

St Gregory Parish, 2223 Dorschester Ave, Boston, MA-02122

10.09.2017 : PARIS

Journée Sportive

Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris

Hall Carpenter, Bd Masséna, 81, F-75013 Paris

16.09.2017 : MONTREAL

Soirée de Soutien aux Victimes de Formosa

Les Amitiés Quebec

Collège Jean-Eudes, 3535 Bd Rosemont, Montreal, Quebec H1X 1K7

17.09.2017 : Cergy-St-Christophe

„Les larmes de la Mer“

Soirée de Soutien aux Victimes de Formosa

Restaurant Little Saigon

rue des Pas Perdus, 5, F- 95800 Cergy-St-Christophe

23.09.2017 : LIEGE

Tết Fête de la Mi-Automne

Communauté Vietnamienne de Liège

Château de Péralta, rue de l’Hôtel de Ville, 6,B-4031 Angleur

21.10.2017 : LIEGE

Soirée Lạc Hồng

ICADI, rue de Fragnée, B-4000 Liège

Lê Hữu Đào
http://www.dao-liege.org

http://www.youtube.com/user/daoliege/videos?flow=grid&view=0

„Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants; c’est l’indifférence des bons“
Martin Luther King

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s