LS. Nguyễn Văn Đài

Chúc mừng LS Nguyễn Văn Đài được tự do và đến nước Đức !
Chúc mừng Sinh Nhật LS Nguyễn Văn Đài 09.06.2018!

Thông báo

Chúng tôi gồm Nguyễn Văn Đài cùng vợ là Vũ Minh Khánh và chị Lê Thu Hà xin vui lòng thông báo tới gia đình, người thân và bạn bè thân hữu trong và ngoài nước:

Chúng tôi đã tới sân bay Frankfurt một cách an toàn lúc 6.00am ngày 8 tháng 6 năm 2018. Chúng tôi đã được một số bạn bè đón tiếp chu đáo và tận tình. Hiện nay, chúng tôi đang nghỉ ngơi sau thời gian hai năm rưỡi trong nhà tù.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chính phủ CHLB Đức, Liên minh Âu Châu (EU) và Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế, bạn bè trong và ngoài nước đã hết lòng vận động và tranh đấu cho tự do của chúng tôi trong thời vừa qua.

Chúng tôi sẽ thông tin trở lại với người thân và bạn bè trong thời gian sớm nhất.

Luật sư Nguyễn Văn Đài