Đêm Hướng Về Viet Nam


Cát Vi:
Đêm Hướng Về Viet Nam – San Jose 06.12.18
Đêm Qua là một đêm rất xúc động. Mong mọi người dân trong nước vững tâm vững tin để dành lấy lại quyền công dân và dành lấy lại một Đất Nước Mới Với Nền Tự Do Dân Chủ và Hòa Bình thật sớm mọi người nhé !
Chỉ chưa đầy một đêm nhưng đã có gần 12.000 lượt xem và có nhiều người cùng shares.
Xin Đồng Bào tiếp tục share và phổ biến để chúng ta biết rằng chúng ta vẫn luôn ở bên nhau trong lúc này mọi người nhe‘.

Cảm Ơn Ban Tổ Chức đã có một đêm Hướng Về VN với nhiều ý nghĩa Và Tình Đồng Bào lúc Đất Nước Lâm Nguy !

Cảm ơn nhạc sĩ Việt Khang, Nguyen Khang, Mai Thanh Sơn cùng tất cả những người đã đóng góp cho chương trình !

Sức Mạnh Của Toàn Dân Là Đây!

Trả Lại Cho Dân- Việt Khang

„Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.

Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.

Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.

Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam. “