Thao Thức Cùng Quê Hương


Thay mặt tủ sách Tiếng Quê Hương, chúng tôi xin thông báo cùng quí vị và quí bạn, đầu năm nay ông Bùi Tín đã gửi cho tủ sách Tiếng Quê Hương ngót 200 bài viết chon lọc trong mấy năm cuối cùng (2015/2016/2017 và đầu năm 2018) trong trang Blog của ông trên  đài VOAi để in thành sách với nhan đề „Thao Thức Cùng Quê Hương“.
Sau một thời gian chuẩn bị, trao đổi giữa ông và tủ sách để hoàn tất việc edit, layout, thực hiện mẫu bìa, bản thảo đã được gửi qua Đài Loan in thì có tin tình trạng sức khoẻ của tác giả có vấn đề phải vào bệnh viện.
Nếu không có những trở ngại vào phút chót, tập chính luận „Thao Thức Cùng Quê Hương“, tác phẩm thứ ba của nhà báo Bùi Tín (sau hai tác phẩm „Hoa Xuyên Tuyết“- 1991 và „Mặt Thật“ -1993) sẽ có mặt trong CĐVN hải ngoại nội tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tơi đây.

Trân trọng

Uyên Thao & Trần Phong Vũ