PARIS 09.06.2019 – LIEGE 10.06.2019

09.06.2019 : PARIS Biểu-Tình „Đồng-Hành cùng Quốc Nội“ Parvis des Droits de l’Homme F-75016 Paris, 14h-17h   09.06.2019 : WESTMINSTER Biểu-Tình „Đồng-Hành cùng Quốc Nội“ Đài Tưởng Niệm Chiến-Sĩ Việt-Mỹ […]

Beitrag lesen →