Hồng Kông và Joshua Wong


Mời các bạn bấm nghe buổi nói chuyện của nhà văn Trần Phong Vũ
về tình hình ở Hồng Kông và Joshua Wong:

Phần 1

Phần 2

Và nghe lại bài ca tuyệt vời Sea of Black

của ban Họp ca Asia- SBTN :