Australia – The New Homeland

Kính  gởi Quý  vị và Thân hữu

Tưởng niệm biến cố lịch sử ngày 30 tháng 4, Vietnam  Film Club hân hạnh giới thiệu cuốn phim
tài liệu bằng song ngữ Anh-Việt
Australia – The New Homeland, gồm:

VFC –  Australia The New Homeland (Trailer)

VFC – Australia The New Homeland (Part 1)

VFC – Australia The New Homeland (Part 2)

Cuốn  phim  được  thực  hiện nhân  kỷ  niệm  45  năm  thành  lập  Cộng  Đồng  Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu
 (Vietnamese Community in Australia).

Vietnam Film Club chân thành cảm ơn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu đã hỗ trợ tích cực về phương tiện và các cuộc phỏng vấn những nhân vật Việt – Úc liên quan đến sự thành lập, tổ chức và phát triển Cộng Đồng trong 45 năm qua.

Trân trọng giới thiệu

Vietnam Film Club

http://www.vietnamfilmclub.org

vnfilmclub@gmail.com