Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh

Nhận tin Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh đã mất vào ngày 24.08.2021, tại Nam Cali. Cầu nguyện cho linh hồn ông mau siêu thoát và an nghĩ cõi Vĩnh hằng.

Tiểu sử:

Nguyễn Mạnh Trinh sinh năm 1949 tại Hà Nội. Sống tại Nam Cali – Hoa Kỳ.

-Thành viên trong nhóm chủ trương Hợp Lưu, Hoa Kỳ.

– Những bài viết của ông xuất hiện trên hầu hết các tạp chí văn học tại hải ngoại.

Tác phẩm đã xuất bản:

– Thơ Nguyễn Mạnh Trinh (Người Việt 1985).

– Tuyển tập Hai Mươi Ba Người Viết Sau 1975

(biên tập cùng Trịnh Y Thư, Văn Nghệ Hoa kỳ 1989).

– Rì Rào Sóng Vỗ – tập truyện ngắn.

Những bài viết của ông xuất hiện trên hầu hết các tạp chí văn học tại hải ngoại chủ đề là nhắm vào những tác phẩm mà ông cho là đáng đọc.

Đọc các bài viết của nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh tại trang này :

http://www.hocxa.com/TieuSu/NguyenManhTrinh_TieuSu.php