GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP 

GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP

Giáo sư Đàm Trung Pháp là một nhà giáo dục ngôn ngữ, chuyên về ngữ học áp dụng, ngữ học so sánh, và phương pháp giảng dạy tiếng Anh như một sinh ngữ thứ hai (ESL).

Tại quê nhà, ông dạy ngữ học tại Đại Học Sư Phạm Saigon từ 1968 đến 1975, và từ 1969 đến 1975 ông là Giám đốc Trung Tâm Sinh Ngữ của Viện Đại Học Saigon.

Tỵ nạn tại Mỹ, ông từng dạy ngữ học tại Texas A & M University và University of Texas at Dallas, cũng như điều khiển chương trình ngôn ngữ thế giới cho Khu Học Chánh Dallas. Từ 2004 đến 2012, ông là giáo sư thực thụ (tenured full professor) giảng dậy ngữ học tại Texas Woman’s University. Và từ 2005 đến 2011 ông cũng là chủ biên (series editor) của chuyên san về giáo dục ngôn ngữ mang tên Critical Issues in the Education of English Language Learners dưới sự bảo trợ của Liên Viện Đại Học Bắc Texas (Federation of North Texas Area Universities).

Giáo sư Đàm Trung Pháp đã về hưu từ mùa hè 2012 và được Texas Woman’s University ân tặng tước vị Professor Emeritus vĩnh viễn để ghi nhận 14 năm phục vụ hết lòng của ông tại trường đại học này.

Nếu bạn quan tâm đến Ngôn ngữ, không chỉ riêng tiếng Anh, hãy vào trang riêng của Giáo Sư Đàm Trung Pháp, để biết thêm nhiều điều thú vị :