Tìm hiểu nhạc Phạm Duy


Mời bạn đọc quyển tổng hợp các bài viết, bình luận về Nhạc của Phạm Duy.

Và các bài phỏng vấn Phạm Duy.

Quyển sách tổng hợp này dày 1266 trang,  

cũng chưa có đầy đủ tất cả các bài viết về Phạm Duy và Nhạc Phạm Duy .

Nhấn vào link để mở bản Bản PDF :Vài Lời  Ngắn Ngủi

Trong gần nửa thế kỷ, nước nhà liên miên loạn lạc , thời cuộc đã khiến cho tôi phải lưu lạc từ Bắc vào Nam rồi từ trong nước ra hải ngoại thành thử sự nghiệp âm nhạc của tôi trong ba chục năm qua chưa bao giờ được sống một cách đầy đủ và công khai ở Việt Nam.

Nay tôi đã hồi hương thì vào thời điểm 2007 này, dù chưa được phép hát toàn bộ, nhưng vì tuổi tôi đã già, tôi xin được dâng tặng dân tộc Việt Nam gần như tất cả nhạc phẩm của tôi soạn ra từ trước đến nay, trong đó có bài hay bài dở để có người khen người chê, nhưng chắc chắn tất cả đều đã không ít thì nhiều, phản ảnh tiếng lòng của chúng ta trong gần một thế kỷ.

Vì chưa thể có ngay một cuộc san định của một tổ chức văn hóa nào đó, trong khi tôi rảnh rỗi, tôi xin kê khai trong cuốn sách này những cái nhìn tổng quan của một số bạn bè về nhạc Phạm Duy, nhờ máy vi tính mà tôi còn giữ lại được những tài liệu đáng giữ đó.

Trong lòng không một chút kiêu căng hay nhũn nhặn giả dối (sang orgueil ni fausse modestie), tôi sẽ rất vui nếu những bài viết trong sách này có thể giúp ích cho thế hệ trẻ trong công cuộc nghiên cứu, sưu tập và phát huy âm nhạc Việt Nam.

Phạm Duy – Tháng Giêng, 2007