Nhà văn Huy Phương 


Nhà văn Huy Phương, tên thật là Lê Nghiêm Kính, sinh năm 1937, tại Huế, vừa qua đời lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Hai, tại nhà riêng ở thành phố Anaheim. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN

CẦU NGUYỆN LINH HỒN ÔNG YÊN NGHĨ CHỐN VĨNH HẰNG!

TS TQH và Văn Hữu.