Chúc Mừng Thượng Thọ 90 tuổi!

Nhân dịp mừng lễ Thượng Thọ 90 tuổi của Nhà văn TRẦN PHONG VŨ

TS TIẾNG QUÊ HƯƠNG

cùng VĂN HỮU kính chúc

ÔNG TRẦN PHONG

luôn KHỎE MẠNH,

PHÚC LỘC tràn đầy,

nhiều NIỀM VUI

và VẠN SỰ NHƯ Ý!

TS TIẾNG QUÊ HƯƠNG và VĂN HỮU.