Nhà văn Văn Quang đã mất!

Nhận tin nhà văn Văn Quang Nguyễn Quang Tuyến, tác giả “ CHÂN TRỜI TÍM ”  đã tạ thế hồi 10giờ 20 sáng Thứ Ba 15 tháng 3 năm 2022 tại nhà riêng cư xá Nguyễn Thiện Thuật Quận 3/ Saigon. Hưởng thọ 89 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN

CẦU NGUYỆN LINH HỒN ÔNG YÊN NGHĨ CHỐN VĨNH HẰNG!

TS TQH và VĂN HỮU.