Thông báo

Thông Báo của Tủ Sách Tiếng Quê Hương        
P.O Box 4653 – Falls Church  VA 22044

Vừa qua trên mạng Facebook có truyền đi hình một bìa sách
( Chúng tôi không tìm ra quyển sách in nào.
Nên cho đây chỉ là Photoshop trên mạng ảo )
Điểm đáng chú ý là cuối bìa sách đã nhái lại nguyên bản logo,
chỉ mánh lới thay chữ “Virginia 2022” bằng “Book Club “
cũng của Tủ Sách Tiếng Quê Hương có trụ sở tại Virginia.
Nên chúng tôi đăng lại đây hình bìa sách,
với gạch chéo, để thông báo rõ cho cộng đồng biết rằng:
Chúng tôi không bao giờ in quyển sách này.
Kính báo.
TS Tiếng Quê Hương

.