Nguyễn Cao QuyềnNhận tin ÔNG NGUYỄN CAO QUYỀN đã mất vào ngày 14.12. 2022 tại Potomac- Maryland- USA 🇺🇸

HƯỞNG THỌ 91 Tuổi

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC !


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng GIA QUYẾN !

CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH YÊN NGHỈ CHỐN VĨNH HẰNG!Sơ lược tiểu sử:


Ông Nguyễn Cao Quyền là một viên chức cao cấp trong chính quyền VNCH.Tốt nghiệp khóa 1 Trừ Bị Nam Định và khoá 51-53 trường Saint Cyr (Pháp), đỗ cử nhân luật và cao học tiến sĩ kinh tế Đại học Luật khoa Sài Gòn (1963),thẩm phán Tòa Án Quân Sự, Đại tá Chánh thẩm Tòa Án Đặc Biệt (1966-1968), Cố vấn ngoại giao tại Paris (1968-1974),Nha Thông Tin Báo Chí Bộ Ngoại Giao (1974-1975).Sau năm 1975, ông bị đưa đi tù cải tạo (1975-1985), rồi sau đó sang định cư tại Maryland, Hoa Kỳ từ năm 1990. Ông là Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị vùng Hoa Thịnh Đốn, nguyên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị,nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn (1996-1998).
Ông viết nhiều bài khảo luận về kinh tế, chính trị ,văn học được phổ biến rộng rãi trên các trang báo tại hải ngoại,đồng thời cũng là tác giả hai quyển sách “Việt Nam trong Chiến tranh Tư Hữu” và “ Việt Nam trong viễn tượng dân chủ toàn cầu “ 
(nhà XB Tiếng Quê Hương)

Ông Nguyễn Cao Quyền là tác giả nhiều bài viết được đăng trên nhiều trang mạng Internet. Ông viết đặc biệt cho Thế hệ trẻ hiểu thế nào về Dân Chủ , Tam quyền phân lập , Quyền Tư hữu và Nhân Quyền, Trung cộng và mưu đồ bành trướng ở Biển dông, Hán hoá Việt Nam, Việt Nam sau chiến tranh với nhu cầu đổi mới, Chủ nghĩa Cộng sản và tội ác, Chiến tranh toàn cầu, Tình hình chính trị trên thế giới..Ông viết hàng chục năm liền không ngừng nghỉ, ngay cả khi ở tuổi trên 80 .
Riêng cho trang Tiếng Quê Hương ông đã viết 174 bài .

Ông Nguyễn Cao Quyền luôn là người bạn đồng hành trong Sinh hoạt cộng đồng người Việt Hải ngoại.

Xứng đáng làm tấm gương cho Trí thức yêu nước Việt tiếp nối.

Cáo phó của gia đình ông Nguyễn Cao Quyền: