Cải tạo hay ở tù ( I )

                                                                                                                                                                                    Lâm Thanh Mọi người hồ hởi phấn khởi đón mừng Cách Mạng thành công, đường xá xôn xao hớt hãi những người. Nhà phố treo dầy cờ búa liềm […]

Beitrag lesen →