Anh hùng tử, chí hùng nào tử

Anh hùng tử, chí hùng nào tử
Ông Hoàng Thu Hùng tự thiêu

Advertisements
Beitrag lesen →